Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Atenció a les dones
Un equip de professionals especialitzades atén de manera confidencial, gratuïta i personalitzada a les dones de la comarca del Bages, facilitant informació i orientació en aquest àmbits:
 
-       Atenció psicològica
 
 
 
S’atén prioritàriament a dones majors de 18 anys o menors emancipades que, per raó de gènere, pateixin o hagin patit discriminacions per problemes d’assetjament sexual, conflictes familiars, desigualtat laboral, violència masclista, etc.
 
El servei també s’adreça i dóna suport a aquelles persones, entitats, municipis, associacions, professionals i col·lectius que tinguin com a objectiu la igualtat entre homes i dones.

 

Grup de suport psicosocial per a dones que pateixen o han patit violència masclista

El grup permet identificar, compartir i elaborar els processos que pateixen les dones, contribuint a la seva recuperació i millora i potenciant els seus processos d’autonomia personal.

El treball terapèutic es centra en desenvolupar les potencialitats de la dona ajudant-la a recuperar el control de la seva vida, augmentar la seva seguretat i posar remei al impacte psicològic del maltractament.

Per tal de poder assolir l’objectiu general i/o finalitat del programa de suport psicosocial, ens plantejaven uns objectius més específics:

-    Augmentar la seguretat de la dona maltractada ja que no es pot oblidar el perill físic en que viuen immerses aquestes dones.
-    Reduir i/o eliminar els seus símptomes.
-    Augmentar la seva autoestima i autoconfiança.
-    Aprendre i/o millorar els estils d’afrontament, de solució de problemes i de presa de decisions.
-    Fomentar una comunicació i habilitats socials idònies.
-    Modificar les creences tradicionals sobre els rols de gènere i les actituds sexistes.

 

Servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència masclista

Des de el SIAD es porta el control d’altes, baixes i incidències del servei de Teleassistència Mòbil per a les víctimes de violència de gènere (TAM – VG), que tramiten les treballadores socials dels municipis.

 Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar