Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Aconseguir la igualtat, un benefici per tots i totes

  • Aquesta campanya vol implicar també els homes en aconseguir la igualtat de gènere.
  • Es repartiran cartells i targetons amb missatges que fan reflexionar sobre la importància, per a tothom, de tenir una societat justa i igualitària
Amb el lema "Aconseguir la igualtat, un benefici per a tots i totes", el Consell posa en marxa la campanya del 8 de març, Dia Internacional de la Dona i vol implicar també als homes i l'entorn de les dones a aconseguir la igualtat de gènere.
 
La campanya convida a reflexionar sobre la situació de la dona, tant a casa, a la feina o al carrer. Encara avui als infants se’ls socialitza diferent segons si són nens o nenes, les pautes de gènere condicionen que s’ha de fer i com s’ha de fer segons si és pertany a un o altre sexe.
 
Les dones se'ls fa assumir de forma unilateral les tasques de cura i la gestió de la llar.
La doble càrrega de treball productiu i reproductiu segueix recaient majoritàriament sobre les dones, tot i que hi ha excepcions, ja que n’hi els homes, ni les empreses, ni l’estat, assumeixen la seva coresponsabilitat en els treballs relacionats amb la cura de la vida.
 
Les dones tenen dificultat per gestionar el temps i les responsabilitats soles, ja que no només és qüestió d'hores, sinó que també ocupa un espai emocional i psicològic, amb molt desgast d'energia vital.
 
D’altra banda, moltes dones senten que han de demostrar, constantment, que valen a la feina, en canvi els homes, pel fet de ser homes, ja és dóna per suposat que són competents.
 
I és per això que des de l’Àrea de la Dona del Consell Comarcal del Bages, s’han editat 400 cartells i 1.200 targetons amb diferents missatges, que es faran arribar a la ciutadania, associacions de dones, entitats, etc, a través dels ajuntaments.
 
Aquest material de sensibilització hi ha frases amb reflexions com:
  • Per cada dona cansada de rebre crítiques per ser massa emocional, hi ha un home a qui se li ha negat el dret a plorar.
  • Per cada dona que pateix discriminació salarial, hi ha un home que ha d'assumir una jornada laboral molt llarga.
  •  Per cada dona a qui es nega el dret a l’avortament, hi ha un infant que en patirà les conseqüències.
Amb aquests missatges i d'altres es vol aconseguir reflexionar sobre els avantatges de tenir una societat justa i igualitària.
 
De moment, el Consell està repartint aquest material i l’objectiu és que entitats, associacions i col·lectius treballin sobre aquest tema i que es pugui continuar tractant en la Trobada de Dones, que es farà al maig.


Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar