Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Com afecta la violència masclista als fills i filles?

L'eradicació i prevenció de la violència de gènere s’ha centrat en els efectes i conseqüències que pateixen les dones com a víctimes protagonistes i principals.

Actualment, es fa cada cop més evident la necessitat d’ampliar el focus d’atenció garantint una atenció completa, global i no parcel·lada que inclogui tant a la dona víctima de violència masclista com els seus fills i filles.

Entre les diferents manifestacions de la violència masclista, una de les més habituals és la originada dins d’un sistema familiar. En la majoria d’aquests casos hi ha menors que el seu desenvolupament evolutiu, a curt mig i  llarg termini, es veu afectat. La violència exercida contra la dona s'estén inevitablement als infants i origina seqüeles físiques, emocionals i psicològiques importants.

Així doncs, els fills i filles de les dones maltractades són també víctimes d’aquesta violència i per això han de ser part dels processos d’intervenció en matèria de violència de gènere.
 

Per aquest motiu, el 2012 vàrem voler dedicar els nostres esforços a fer visibles aquests infants, organitzant conjuntament el SIAD del Consell Comarcal del Bages amb el SIAD Montserrat Roig de Manresa:

  • Curs intervenció amb mares i els seus fills i filles víctimes de violència de gènere
  • Jornada l'impacte de la violència masclista als filles i els fills
 
Després d’aquesta jornada en el marc del Protocol d'actuació en situacions de violència masclista en l'àmbit de la parella de Manresa i la comarca del Bages es veu necessari elaborar de forma coordinada una Guia d’acollida per a infants i adolescents víctimes de violència masclista la nucli familiar a la xarxa del Bages.
 
Després d'un any i mig de reunions i treball conjunt, el 25 de novembre de 2015 es presenta públicament la Guia al Consell Comarcal del Bages.
 
La guia vol proporcionar una pauta per a professionals que, de forma directa o indirecta, detecten en el seu dia a dia situacions de violència masclista en què hi estan afectats infants i adolescents. Partim de la premissa que aquests infants i adolescents exposats a violència masclista En aquesta pàgina podeu veure el tríptic amb un resum i les recomanacions d'actuació, a la web d'infància del Consell Comarcal podeu trobar la Guia complerta.


Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar