Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Debat familiar sobre valors i convivència

Aquest qüestionari trenca amb els clàssics instruments de recollida de dades i es planteja com una nova manera d’adquirir informació sobre l’organització i les relacions que s’estableixen al sistema familiar, i al mateix temps sensibilitzar i dinamitzar a tota la comunitat sobre la necessitat de participar en la vida comunitària.

En aquest sentit es va partir de la idea que la família és un espai educatiu privilegiat i exclusiu en quant a la seva importància socioeducativa on es transmeten els models de relació i convivència, i per tant on es poden recollir els valors i models de relació que es desenvolupen per tal de poder dissenyar posteriorment l’actuació més eficaç per canviar aquells valors i/o models que no són adequats pel desenvolupament òptim del individu.

El debat familiar consta d’una pregunta de dades bàsiques (edat, sexe, nivells d’estudis, etc.) i setze preguntes sobre valors i convivència. Cada pregunta esta plantejada i es contesta d’una manera (a partir de dibuixos acabar una frase, etc.) podent obtenir dades qualitatives i quantitatives. A més a més hi ha preguntes que han de contestar els infants junts o per separat, altres el pare i la mare junts i altres tota la família.

Tots els ítems ens donen informació sobre l’estructura familiar, la socialització i les relacions familiars (valors dominants, models educatius i estereotips), la socialització i les relacions a l’escola (valors, adaptació, resolució de conflictes, diversitat), i finalment socialització i relacions amb els amics i amigues (acceptació de la diferència, comunicació i resolució de conflictes, valors i amistat).

Per últim s’inclou una pregunta per posar-li nom a la mascota del debat que va explicant el sentit de les preguntes al llarg del document, és amb aquesta granota que es juga per atraure l’interès dels infants.

El debat familiar es donava als infants de 3r, 4t, 5è i 6é, a l’escola i se’l emportaven a casa on l’omplien en família tot reflexionant amb les diferents qüestions que es plantejava. Després es retornava a l’escola, on es recollien per fer l’anàlisi, un cop teníem els resultats es presentavan a l’escola i a les famílies.
 Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar