Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Tallers amb prespectiva de gènere a secundària

Des de l’Àrea de la Dona ja s’estava portant a terme diferents projectes amb els centres de secundària, aquest curs escolar oferim un paquet més complert, és a dir, per més cursos i amb la mirada més àmplia.

Volem impulsar accions educatives que ofereixin nous patrons i models de relació entre gèneres, i ajudar els joves a avançar en construir una identitat lliure de prejudicis i estereotips.

 
1.       SÓC NOI, SÓC NOIA, M'AGRADO?
CONTINGUT
Taller centrat en els canvis corporals, psicològics i relacionals que comporta l’entrada a l’adolescència, fent especial èmfasi en alguns aspectes vinculats a la sexualitat i les emocions.
Sessió 1: Potenciar un millor coneixement dels canvis propis de la pubertat i l’entrada a l’adolescència, fomentant actituds positives envers el propi cos, enfortint l’autoacceptació i l’autoestima.
Sessió 2: Diferències entre sexe i gènere. Reflexionar envers la diferent valoració social d’allò masculí i femení, missatges de la publicitat. Eliminar estereotips sexistes.
PERSONES DESTINATÀRIES
Primer d'ESO
DURADA DE L’ACTIVITAT
Dues sessions de 90 minuts, separades com a màxim per 15 dies.
DATES A EXECUTAR
D’octubre a desembre de 2015
ESPAI I MATERIAL NECESSARI
En la sessió 1, sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus.
En la sessió 2, sala espaiosa sense barreres.
 
 
 
2.   OBRIM ARMARIS
CONTINGUT
Taller centrat en la diversitat sexual i afectiva, així com l’homofòbia i els prejudicis presents contra l’homosexualitat i les persones homosexuals.
 
OBJECTIUS
Donar eines per entendre i respectar la diversitat sexual i afectiva.
Reflexionar sobre les conductes discriminatòries derivades de l’orientació sexual i la identitat de gènere.
Propostes per combatre l’homofòbia.
 
PERSONES DESTINATÀRIES
Segon d'ESO
DURADA DE L’ACTIVITAT
Una sessió de 90 minuts
DATES A EXECUTAR
D’octubre a desembre de 2015
ESPAI I MATERIAL NECESSARI
Sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus.
 
 
 
3.    CIBER HABILITATS SOCIALS
POSANT LÍMITS AL CIBERBULLING
CONTINGUT
L'objectiu d'aquest taller és reflexionar sobre els criteris de selecció dels amics respecte els ciberamics, reforçar el criteri de la intimitat personal i valorar els riscos de l'exposició pública i donar eines de resposta a les provocacions i ciberprovocacions.
PERSONES DESTINATÀRIES
Tercer d’ESO
DURADA DE L’ACTIVITAT
Una sessió de 60 minuts.
DATES A EXECUTAR
D’octubre de 2015 a març de 2016
ESPAI I MATERIAL NECESSARI
Sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus.
 
 
 
4.    RELACIONS DE PARELLA SANES
CONTINGUT
Activitat participativa que pretén sensibilitzar i donar eines per prevenir les relacions abusives en l’àmbit de la parella entre els i les joves.
Sessió 1: Construcció social i històrica del concepte amor. Definició i identificació dels mites de l’amor romàntic. Recerca de tipus d’amor en cançons i sèries que escolten i miren.
Sessió 2: Indicadors de violència a la parella. Prevenció d’aquesta violència. Relacions amoroses, respectuoses i lliures de violència.
PERSONES DESTINATÀRIES
Quart d’ESO
DURADA DE L’ACTIVITAT
Dues sessions de 90 minuts, separades com a màxim per 15 dies.
DATES A EXECUTAR
D’octubre de 2015 a març de 2016
ESPAI I MATERIAL NECESSARI
En la sessió 1, sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus.
En la sessió 2, sala espaiosa sense barreres.
 
 
 
RECONSTRUÏNT IDENTITATS DE GÈNERE
prevenció de la violència masclista als instituts de secundària
 
. Aquest és el nom del projecte impulsat des de l’àrea de la Dona del Consell Comarcal del Bages juntament amb el Centre Penitenciari de Lledoners que treballa la prevenció de la violència masclista amb els estudiants dels instituts de secundària de la comarca. Una de les activitats més destacades que preveu el programa és la participació de tres presos de Lledoners, condemnats per violència masclista, a les xerrades que es faran als instituts de secundària que treballin en aquest projecte. Es pretén que la seva experiència ajudi els adolescents a prevenir la violència masclista, davant testimonis reals que explicaran els seus casos en primera persona.
 
CANVIAR ESQUEMES
Tot plegat pretén fer reflexionar sobre el tipus de relacions que es donen entre persones i promoure actituds de responsabilitat i compromís personal en qüestions relacionades amb les relacions de parella. El projecte vol evidenciar que els rols associats al gènere són construccions socials subjectes a canvi.
 
 PROFESSORAT
 El projecte vol implicar el professorat i és per això que els professors i professores assistiran a una jornada de presentació al Centre Penitenciari Lledoners i també se’ls farà una sessió on s’explicarà què és la violència masclista, el cicle, recursos i serveis que hi ha a la comarca i què es pot fer des dels centres. Des del projecte es dóna molta importància a l’educació i la transmissió de valors, dos àmbits en què el professorat hi té un paper important.

PER ALUMNAT DE QUART D’ESO I PRIMER DE BATXILLERAT
CADA ANY NOMÈS ES PODEN FER 2 CENTRES
 
TOTS  ELS  TALLERS  SÓN  GRATUÏTS.
MÉS INFORMACIÓ : Servei d’Informació i Atenció a les Dones del CONSELL COMARCAL DEL BAGES, 93.693.03.70  o  dona@ccbages.cat


Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar