Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Línia estratégica 1. Impuls de la tranversalitat en les polítiques de gènere

El repte de les polítiques de dones està situat en el desenvolupament de l’enfocament de la transversalitat que proposa incloure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’actuació política del Govern i que, per tant, obliga a elaborar de nou conceptes i construir formes de pensar el món des d’un nou paradigma que consideri les diferències entre les condicions, les situacions i les necessitats respectives de les dones i els homes i que incorpori les aportacions i els sabers específics de les dones des del reconeixement i el respecte a la diversitat, i a la igualtat d’oportunitats des de la diferència.

Aquesta transversalització comporta afirmar que cap aspecte és aliè a les dones, atès que  qualsevol política pot tenir un impacte diferent als homes i a les dones, en tot el cicle de vida de les persones, des dels primers processos de socialització fins a la vellesa, considerant tots els àmbits en els quals s’interactua al llarg de la vida: educació, treball, oci, serveis socials... i que, al mateix temps, estan interrelacionats entre ells, fet que exigeix una actuació transversal des de totes les àrees.


Des del Pla Comarcal treballarem la transversalitat com una de les línies estratègiques, amb l’objectiu de visibilitzar les necessitats i demandes de les dones en totes les àrees d’actuació del Consell Comarcal del Bages, a través de polítiques d’igualtat d’oportunitats.  

En el document del III Pla trobareu tots els objectius, general i específics, que per tal d'assolir-los es van concretant en accions que es porten a terme durant el període de vigència d'aquest Pla.

Tot seguit us fem esment de les més destacades:

  • Fòrums de Regidores i Regidors de la Dona dels municipis del Bages
  • Llenguatge no sexista
  • Fons documental
  • Protocol Assetjament sexual
     


Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar