Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona


Presentació

Teniu a les mans el III Pla d’Igualtat de Gènere de la comarca del Bages. Construïm una societat igualitària 2016-2020; l’eina bàsica a través de la qual el Consell Comarcal del Bages preveu, decideix i planifica les seves polítiques públiques per avançar en la construcció d’una societat igualitària.

Un document que parteix del bagatge dels dos Plans d’Igualtat anteriors i de 10 anys de treball decidit per la igualtat des del Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Bages (SIAD). Aquesta tasca, entre d’altres, ha aconseguit crear consciència en els ajuntaments bagencs de la necessitat de polítiques actives en aquesta matèria. Per aquesta raó una de les finalitats del Pla és, no només ser una eina útil per al Consell Comarcal del Bages, sinó també per a què els municipis de la comarca se’l facin seu i els serveixi com a punt de partida per desenvolupar les seves pròpies polítiques d’igualtat.

Aprovem aquest Pla amb un marc legal específic estatal i català que, fruït de les reivindicacions del moviment i associacions feministes, aposta decididament per la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida quotidiana. A la Llei Orgànica per la Igualtat (LO 3/2007) i a les lleis de lluita contra la violència masclista (LO 1/2004 i Llei 5/2008) cal sumar-hi la Llei per la Igualtat efectiva entre Dones i Homes (Llei 17/2015). Entre d’altres, es determina de manera clara en aquesta última, les competències dels ens locals per garantir la igualtat, i estableix com a funció bàsica el disseny, l’aprovació, l’execució i l’avaluació de plans d’igualtat.

Però les lleis si bé són instruments imprescindibles per reconèixer drets i fixar obligacions per a garantir-los, no es poden considerar varetes màgiques que canviïn la realitat de la nit al dia. Encara avui impera un sistema patriarcal, androcèntric i sexista, en la nostra societat que a la pràctica atorga als homes, a un determinat model d’homes, una posició central.

En la societat patriarcal persisteixen rols i estereotips de gènere que marquen la vida, impregnen el dia a dia en tots el àmbits i a totes les edats. Des de ben petits a l'escola, en el joc i el lleure, de més grans a l'hora de decidir futur professional, a la feina, a casa, en les relacions de parella, en l'organització del nostre temps... s'espera que ens comportem d'una o altra manera, que decidim i escollim una o altra cosa en funció del nostre gènere. Rols i estereotips que són la base de les desigualtats encara avui persistents, i que portats a l'extrem acaben suposant violència masclista, no només dins la parella.

És per això que el Pla preveu objectius concrets a assolir en la lluita contra la violència masclista, en reorganització dels treballs i usos del temps, o en la promoció de la igualtat en educació, cultura o participació de les dones. A més, i conscients que el model patriarcal imperant és heterosexista, i condiciona també la manera d'estimar i sentir la pròpia sexualitat, s'incorpora una línia estratègica per a la lluita contra la discriminació per raó d'identitat de gènere i orientació sexual. Al llarg dels darrers anys el Consell Comarcal, a través del SIAD, ja ha treballat i inclòs aquesta temàtica en les seves accions, i en aquest sentit el Pla posa les bases per a la realització de polítiques específiques.

Cal ser conscients a més que seguir avançant en el camí de la igualtat no és possible si només s'hi treballa des de l'àrea encarregada d'aquesta matèria. Totes les polítiques poden construir igualtat entre dones i homes i per això es marquen també objectius per seguir treballant de manera transversal.

De fet és d'aquesta manera que s'ha dissenyat aquest Pla, sumant veus i comptant amb la participació de les persones amb responsabilitat tècnica i política de les àrees del Consell Comarcal, dels regidors i regidores de la Dona dels municipis de la comarca, de les tècniques d'igualtat dels ajuntaments, i membres d'associacions de dones entre d'altres. Pla que ha acabat sent possible fruït de la dedicació de les professionals del SIAD del Bages.

S'ha avançat molt però queda encara un camí ben llarg per recórrer. I és només des del compromís col·lectiu i la corresponsabilitat de totes i tots que podrem seguir construint una societat igualitària i lliure de masclisme.

 

Agustí Comas i Guitó                                                   Albert Marañón Ledesma
President del Consell Comarcal del Bages           Conseller d’Acció Social i CiutadaniaWarning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar