Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona

Línia estatègica 5. Llibertat sexual i afectiva i lluita contra la LGTBIfòbia

Aquesta nova línia està fonamentada en les directrius contingudes en la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per a eradicar l’homofòbia, bifòbia i la transfòbia.

Aquest marc normatiu dóna un nou impuls per garantir el dret a la igualtat i no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere, i per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat.

La finalitat de les polítiques LGBTI és establir les condicions per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI), “facilitar la participació i representació en tots els àmbits de la vida social i promoure la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones LGBTI”.

El Consell Comarcal del Bages ja fa temps que està compromès en l'execució de les polítiques públiques específiques en aquest àmbit, per exemple en el taller que es fa a secundària d’obrim els armaris i en la maleta de contes coeducatius. I és d’interés augmentar les accions a desenvolupar durant la vigència d’aquest pla per fer-les més visibles i que ajudin a eliminar les discriminacions.Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar