Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona

Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots

Línia 3. Fomentar la participació de les dones
Quan parlem de participació i d’associacionisme de les dones cal, en primer lloc, reivindicar una genealogia en femení de les dones que ens han precedit i reconèixer les seves aportacions al llarg de la història, la seva experiència i, sobretot, el seu saber de vida. Gràcies a elles podem afirmar que la política de les dones és la política perquè les dones participem en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat des de tots els àmbits, posant en joc l’autoritat femenina enfront les formes del poder patriarcal.


Les dones ja participem. Les dones sempre hem participat, però cal fer-ho visible.
El camí per vèncer la discriminació i la injustícia i a favor de la llibertat resulta llarg i dur, però podem assenyalar l’assoliment de fites legals importants com ara la Llei de divorci, els centres de planificació familiar, els drets reproductius de les dones, la llei de mesures integrals contra la violència vers les dones...


En aquesta línia, el II Pla Comarcal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes al Bages, 2009-2014 es planteja com a eix estratègic per continuar incrementant la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat. La finalitat és millorar la participació de les dones des del convenciment que calen canvis profunds en l’organització de la societat, i que no n’hi ha prou amb la garantia legal de la igualtat d’oportunitats.


Per fer possible aquests objectius és necessari que les entitats de dones assumeixin el repte que tenen com a col•lectiu: continuar apareixent i intervenint en la vida pública com a promotores de ciutadania. Ser ciutadana comporta també el compromís de fer ciutat, de fer societat. Una ciutadana no és només aquella que sap on viu sinó, sobretot, qui es planteja on vol viure, en quin barri, en quina ciutat, en quina societat.


Participar no és només col•laborar o opinar sobre una determinada actuació, no és donar-se per assabentades o sentir-se informades del que fan les i els representants. Participar suposa un plus de voluntat, d’intervenció, un sentit de pertinença a un col•lectiu, a un grup, a una ciutat, a un país, un projecte propi amb una finalitat pròpia. És necessari superar les polítiques d’acontentar i contenir. Fa falta caminar vers la concertació i la corresponsabilitat; per això continuarem potenciant la capacitat de les associacions de dones, afavorirem la interacció, la coordinació, la construcció de xarxes, la millora de l’entramat associatiu femení a través del suport tècnic de les professionals del PIAD i de les Trobades d’Associacions de Dones.

 Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar