Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona

Línia estratègica 3. Reorganització dels treballs, coeducació i salut de les dones

La manera com una societat organitza el temps o l’espai denota la seva manera d’entendre el món, quines són les seves tradicions culturals, com distribueix el poder i la riquesa i quines són les formes i possibilitats de comunicació interpersonal i, en definitiva, tot allò que descriu els seus estils de vida.

Com a espais podem parlar del personal, el familiar, el treball, l’escola... Hi ha una desigualtat jeràrquica entre els diferents àmbits, amb un predomini clar de l’espai laboral damunt de la resta i “la família” amb una posició de clara inferioritat.

El model d’horari que tenim com a referència és el definit per la societat industrial i se sosté sobre:
- Una estructura familiar nuclear: matrimoni - fills.
- Una activitat laboral productiva de predomini industrial amb horari i localització espacial rígida, centrada en l’home.
- Una dedicació a les responsabilitats reproductives i de cura familiar ateses per la dona.
- Una escola amb horaris no adaptats al mercat laboral.

Tot això configura un “ordre social” que s’articula a partir del binomi: treball productiu i treball reproductiu. L’un es quantifica i té valor, l’altre és invisible i no té valor.
Visibilitzar aquest treball significaria reconèixer i donar valor a la important participació de les dones en l’activitat de sostenibilitat social i econòmica que, alhora, possibilita el funcionament del mercat, permet taxes de benefici superior i manté uns determinants nivells de benestar i qualitat de vida.

És sobre les dones que recau el pes d’un “imaginari social” que encara penalitza les dones per la participació en els beneficis del mercat davant l’indiscutible dret reconegut als homes, entesos com a agents, responsables exclusius de l’economia. Per tant, un dels conflictes principals per a les dones és l’organització del temps i dels diferents treballs de cura en la seva vida quotidiana, fet que ocasiona més estrés i pressió que es converteix amb una pitjor salut per aquestes.

Cal vetllar per el desenvolupament integral de la salut i la millora del benestar de les dones, tenint en compte les diferències biològiques, així com els trastorns psicològics i d’altres malestars sovint associats al rol social de cura i a la sobrecàrrega de treball i responsabilitat que les dones assumeixen majoritàriament.Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar